Erucasyre

Korn og frøsorter

Findes i rapsfrø, hørfrø og sennepsfrø og kan ændre cellernes fedtnedbrydning.

Erucasyre er en specifik umættet fedtsyre, som kan udgøre 45-50 % af den totale fedtsyremængde i de ældre rapssorter. Indholdet af erucasyre er meget lavt i nyere sorter af raps. Rapsfrø har et meget højt olieindhold (4550 %) med et højt indhold af mono- og polyumættede fedtsyrer. Fedtsyresammensætningen i rapsolien afhænger meget af sorten. 

Sundhedsskadelige effekter

Et højt indtag af erucasyre kan ændre cellernes fedtnedbrydning (lipidosis), specielt i hjertet.

Risikovurderinger

EFSA har i 2016 fastsat et tolerabelt dagligt indtag (TDI) på 7 mg/kg kropsvægt.

Grænseværdier

I forordning 2023/915 er der fastsat grænseværdier for erucasyre i veg. olier og fedtstoffer og en særlig grænseværdi for hørfrøolie, sennepsolie og hjulkroneolie samt sennep. I Forordning 2016/127 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger må erucasyre ikke overstige

1 % af det samlede fedtindhold i tilskudsblandinger og modermælkserstatninger.

GMP

Erucasyre indgår i codex for opbevaring og transport af spisefedt og -olier:

Læs CAC/RCP 36-1987 Code of Practice for the Storage and Transport of Edible Fats and Oils in Bulk (pdf)

Erucasyre indgår i Codex for visse vegetabilske olier:

Læs CXS 210-1999 Standard for Named Vegetable Oils (pdf)

Råvarer

Rapsfrø, hørfrø og sennepsfrø.

Forarbejdede varer

Rapsolie, sennep. Nogle lande har forbud mod salg af sennepsolie pga. højt indhold af erucasyre.