Glycyrrhizinsyre

Grønt og frugt Kosttilskud og te

Findes naturligt i lakridsrod.

Sundhedsskadelige effekter

  • Forøger blodtrykket
  • Kan give anledning til ødemer
  • Nedsætter metabolismen af hydrocortison

Risikovurderinger

Der er fastsat et tolerabelt dagligt indtag på 100 mg/dag/person af EFSA.

Grænseværdier

Det er kun tilladt at tilsætte aromastofferne glycyrrhizinsyre og ammonieret glycyrrhizinsyre til visse fødevaretyper. Der er grænseværdier for anvendelsen i forordning 1334/2008.

Der er mærkningsregler for konfekture og drikkevarer tilsat glycyrrhizinsyre i forordning 1169/2011, Bilag III, stk. 3. Mærkningsreglerne gælder også for tilsætning af glycyrrhizinsyre med lakridsplanten Glycyrrhiza glabra.

Råvarer

Lakridsrod.

Forarbejdede varer

Lakrids og andre fødevarer indeholdende lakridsekstrakt.