Glykoalkaloider (solanin og chaconin)

Grønt og frugt

Findes naturligt i grønne kartofler og kartofler med spirer.

Solanin og chaconin er naturlige toksiner. Solanin og chaconin dannes især i kartofler, som udsættes for sollys (kartoflerne bliver grønne), mekaniske skader eller skimmelangreb. Sådanne kartofler kan have et højt indhold af glykoalkaloider og bør kasseres.

Glykoalkaloider findes også i grønne tomater og auberginer.

Sundhedsskadelige effekter

Diarré, opkast og mavesmerter.

Risikovurderinger

Der er ikke fastsat et tolerabelt indtag.

Grænseværdier

Der er ikke fastsat grænseværdier for glykoalkaloider. EU Kommissionen har i nedenstående henstilling om indsamling af data fra 2022 fastsat et vejledende niveau på 100 mg glykoalkaloider/kg kartoffelprodukt.

Gå til henstilling om dataindsamling for at fastsætte grænseværdier for glykoalkaloider fra 2022

GMP

Anvend ikke grønne eller spirede kartofler. Grønne og spirede kartofler bør ikke kunne findes i et supermarked/grønthandel.

Hvis kartofler har grønne pletter, kan de have et højt indhold af solanin og skal derfor kasseres. Spis kun kartoflens knold, da alle de øvrige plantedele er giftige. Opbevar ikke kartofler i lys.

Der er ingen sikker nedre grænse for indtaget af glykoalkaloider, men normalt regner man ikke med, at kartofler med indhold under 200 mg glykoalkaloider pr. kg. giver forgiftning (NMR, Vår Föda 1990).

Råvarer

Grønne eller spirede kartofler.

Forarbejdede varer

Frosne og konserverede kartofler, kartoffelchips og andre fødevarer hvor kartofler indgår som en ingrediens.