Hydroxymethylfurfural (HMF)

Animalske produkter

Findes i honning.

Grænseværdier

Direktiv nr. 2001/110 om honning indeholder grænseværdier for HMF for honning generelt og for honning af bestemt oprindelse med tropisk klima samt blandinger herfra.

Gå til direktiv 2001/110 om honning (eur-lex.europa.eu)