Tropanalkaloider

Korn og frøsorter Grønt og frugt

Findes primært i korn/frø som følge af krydskontaminering med f.eks. pigæble.

Findes naturligt i planter som f.eks. galnebær (Atropa belladonna), pigæbler (Datura stramonium) og almindelig bulmeurt (Hyoscyamus niger) samt i boghvede og hirse. Tropan omfatter mere end 200 forskellige stoffer, herunder (-)-hyoscyamin, -(-)scopolamin og cocain. Atropin er en blanding af (-)-hyocyamin og (+)-hyoscyamin.

Sundhedsskadelige effekter

Påvirker bl.a. sveddannelse og hjerterytme. Er ikke kræftfremkaldende. 

Risikovurderinger

EFSA har vurderet summen af (-)-hyoscyamin og (-)-scopolamin og fastsat en ARfD (akut reference dosis) på 0,016 mikrogram/kg kropsvægt.

Grænseværdier

Der er EU grænseværdier for tropanalkaloider i babymad i ændring til forordning 1881/2006.

Der forventes nye EU grænseværdier, gældende fra september 2022, (sum af atropin og scopolamin) for en række kornsorter, majs og urtethe.

GMP

Korn bør ikke være kontamineret med galnebær, pigæbler eller bulmeurt.

Råvarer

Findes i korn/frø som følge af krydskontaminering med f.eks. pigæble. Er også fundet i spinat ved krydskontaminering fra Datura.

Forarbejdede varer

Der er ikke mange data, men de få data der findes viser, at kornbaserede babymadsprodukter har højst indhold, især produkter baseret på boghvede og hirse.

Der forventes nye EU grænseværdier, gældende fra september 2022, (sum af atropin og scopolamin) for en række kornsorter, majs og urtethe (findes de nu?).

Prøvetagning

Henstilling 2015/976 opfordrer medlemslandene til at indsamle data for indhold af tropanalkaloider i fødevarer:

Læs kommissionens henstilling 2015/976 om overvågning af forekomsten af tropanalkaloider i fødevarer (pdf)