Tropanalkaloider

Korn og frøsorter Grønt og frugt

Findes primært i korn/frø som følge af krydskontaminering med f.eks. pigæble.

Findes naturligt i planter som f.eks. galnebær (Atropa belladonna), pigæbler (Datura stramonium) og almindelig bulmeurt (Hyoscyamus niger) samt i boghvede og hirse. Tropan omfatter mere end 200 forskellige stoffer, herunder (-)-hyoscyamin, -(-)scopolamin og cocain. Atropin er en blanding af (-)-hyocyamin og (+)-hyoscyamin.

Sundhedsskadelige effekter

Påvirker bl.a. sveddannelse og hjerterytme. Er ikke kræftfremkaldende. 

Risikovurderinger

EFSA har vurderet summen af (-)-hyoscyamin og (-)-scopolamin og fastsat en ARfD (akut reference dosis) på 0,016 mikrogram/kg kropsvægt.

Grænseværdier

Der er EU-grænseværdier for tropanalkaloider i kontaminantforordningen

GMP

Korn bør ikke være kontamineret med galnebær, pigæbler eller bulmeurt.

Råvarer

Findes i korn/frø som følge af krydskontaminering med f.eks. pigæble. Er også fundet i spinat ved krydskontaminering fra Datura.

Forarbejdede varer

Der er ikke mange data, men de få data, der findes, viser, at kornbaserede babymadsprodukter har det højeste indhold, især produkter baseret på boghvede og hirse.

Prøvetagning

Henstilling 2015/976 opfordrer medlemslandene til at indsamle data for indhold af tropanalkaloider i fødevarer:

Læs kommissionens henstilling 2015/976 om overvågning af forekomsten af tropanalkaloider i fødevarer (pdf)