Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fakta om fluorstoffer (PFAS)

Her på siden kan du læse om fluorstoffer (PFAS), hvor de findes, hvilke skadelige effekter, de kan have, og Fødevarestyrelsens håndtering af sager med indhold af PFAS i dyr, foder og fødevarer.

​ ​​​​​​​​​​​​​​​Læs mere om P​FAS i dyr

PFAS kan findes i miljøet og vores mad

PFAS kan findes som en forurening i vores fødevarer, eksempelvis fordi dyr kan ophobe stofferne fra miljøet. PFAS havner i miljøet, fordi de anvendes mange steder og er svære at nedbryde i miljøet. Stofferne anvendes i industriel produktion og i mange forbrugerprodukter. De har bl.a. brandhæmmende, vand-, fedt- og smudsafvisende egenskaber. Derfor bruges PFAS eksempelvis i maling, elektronik, imprægnerings-, slip- og klæbemidler, tæpper, brandslukningsskum og kosmetik.  

Anvendelse af fluorstoffer blev forbudt fra 1. juli 2020 i pap, mad- og bagepapir i Danmark.

Nyhed 28. maj 2020: ​Fødevareministeren forbyder brug af​ sundhedsskadelige fluorstoffer i fødevareemballage


EU regler for PFAS i fødevarer

EU har fastsat maksimalgrænseværdier for kød, æg og fisk. Ved indhold højere end grænseværdierne må fødevarerne ikke markedsføres. Indhold af PFAS under grænseværdierne er lovligt. For fødevarer, hvor der ikke er fastsat grænseværdier, skal indhold vurderes konkret. Grænseværdierne findes i EU forordning 2023/915.

 

Kontrol af PFAS i f​ødevarer

PFAS indgår i Fødevarestyrelsens almindelige årlige kontrol. Her analyseres prøver af bl.a. grisekød, kyllingekød, oksekød, æg, mælk, vildtkød, fisk (herunder opdrættet fisk) og skaldyr som sælges i butikkerne. Fødevarestyrelsen har undersøgt fødevarer for PFAS siden 2011, og har kun fundet PFAS i lave mængder, det vil sige under den nugældende grænseværdi, bortset fra et tilfælde i økologiske æg i 2022. Her var årsagen brug af en forhøjet andel af fiskemel i hønsefoderet.

Fødevarestyrelsen undersøger desuden det, der hedder "mistankeprøver" for PFAS. Det kan være kød fra kvæg, som har gået på forurenede arealer i Danmark.​

Resultater fra undersø​gelser af organiske miljø og procesforureninger i fødevarer


PFAS er en stor gruppe af kemiske stoffer

Der findes op mod 12 000 forskellige PFAS. Fælles for dem er, at de er kemiske forbindelser med organisk bundet fluor. De kaldes også for fluorerede stoffer eller per- og polyfluorerede stoffer. De mest undersøgte stoffer i den store gruppe af PFAS omfatter bl.a. PFOS​ (perfluoroktansulfonsyre), PFOA (perfluoroktansyre), PFNA (perfluornonansyre) og PFHxS (perfluorhexansulfonsyre). Stofferne PFOS og PFOA har en kulstofkæde på 8 kulstofatomer (også kendt som 'C8'), PFNA har 9 kulstofatomer i kæden, og PFHxS har 6. ​​

Spørgsmål o​​g​ svar om PFAS​


​Sundhedsrisiko

Indtag af PFAS fra fødevarer

PFAS er svære at nedbryde i miljøet, og de ophobes igennem fødekæden. Det vil sige, at stofferne kan være svære at komme af med igen, når de først findes i miljøet.

Fødevarestyrelsens vigtigste kostråd er, at du bør spise varieret. I forhold til PFAS er det afgørende, at du ikke har et højt indtag af PFAS igennem længere tid. Det er nemlig ikke det e​nkelte måltid, der betyder noget, men derimod indtag over længere tid.

De mest kritiske effekter af PFAS er skader på immunforsvaret (fx en reduktion af responset ved vaccination af børn), en forøgelse af kolesterolniveauet i blodet, skader på leveren og en reduceret fødselsvægt. Derudover mistænkes flere af stofferne for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

I 2020 har den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) reduceret det acceptable ugentlige indtag til 4 nanogram/kg kropsvægt/uge for summen af PFOS, PFOA, PFHxS og PFNA. Dette var en reduktion og dermed en skærpelse af den tidligere risikovurdering fra 2018.

Vil du gerne vide mere, kan vi henvise til sundhedsmyndighedernes og deres hjemmesider.

Information om PFAS på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Ophobning og udskillelse af PFAS

Halveringstiden for PFAS kan i mennesker være på flere år. Det vil sie, at det tager flere år, førend indholdet af PFAS i eksempelvis dit blod halveres. For kvæg tager det nogle måneder. Forurenet kvæg kan således afgiftes ved at græsse på en mark, som ikke er forurenet med PFAS. Hvor lang tid det tager afhænger af, hvor meget PFAS der er i kvæget.

PFAS overføres fra moderdyret til afkommet, så en kalv født af en ko med for højt indhold af PFAS vil også indeholde PFAS.

For høns er halveringstiden af PFAS kortere (4-7 dage) end i kvæg. Hvis høns får foder uden indhold af PFAS, så vil æggenes indhold af PFAS derfor falde efter kort tid.

Hvad gør myndighederne

Fødevarestyrelsens håndtering af PFAS i fødevarer og foder

Hvis miljøanalyser viser lokal forurening med PFAS af arealer m​ed fødevareproduktion, så håndterer Fødevarestyrelsen risikoen i forhold til fødevarer og foder produceret på arealet. Finder Fødevarestyrelsen forhøjede niveauer af PFAS, så nedlægger Fødevarestyrelsen forbud mod at sælge fødevarerne og foderet.

Ofte kommer fødevarerne i butikkerne fra mange forskellige gårde. På den måde får du som forbruger et bredt udvalg af fødevarer.

Problemstillingen med PFAS var helt særlig i Korsør, hvor familier igennem flere år primært havde spist kød fra kvæg, som havde græsset på samme forurenede område.​​


Ansvarlige for PFAS-forureninger i miljø, fødevarer og foder 

Miljøstyrelsen beskriver ansvarsfordelingen mellem myndigheder i forbindelse med PFOS-​sager.

PFOS-tjekliste​ for myndighedskoordinering (mst.dk) (pdf)​

Det er altid producenten af en fødevare eller foder, som er ansvarlig for, at fødevarerne eller foderet ikke er farlige. Ved mistanke om forurenede fødevarer eller foder skal Fødevarestyrelsens lokale fødevareenhed eller veterinærenhed kontaktes. Ved et sundhedsmæssigt problematisk indhold e​ller mistanke derom, kan Fødevarestyrelsen nedlægge salgsforbud mod de berørte fødevarer eller foder.

Har en landmand mistanke om, at hans dyr eller afgrøder kan være forurenede, eksempelvis fordi hans dyr går i nærheden af en brandøvelsesplads, anbefaler Fødevarestyrelsen, at landmanden får undersøgt, om han står med en risiko, han skal håndtere. Det er altid landmandens ansvar, at hans fødevarer eller foder ikke er farlige. ​​​​

Analyser

Kemiske analyser for PFAS

En analyse tager typ​i​sk tre uger, medmindre der er lavet en særlig aftale om et hurtigere analysesvar. Der er flere laboratorier, som tilbyder analyse for PFAS mod betalin. Fødevarestyrelsen har deres eget laboratorium i Ringsted.​​​


Ændret 26. maj 2023