Arsen

Organiske miljøforureninger Uorganiske miljøforureninger

Arsen findes vidt udbredt i jord og grundvand. Arsen kan findes som uorganisk arsen eller organisk. Det er den uorganiske form som giver sundhedsmæssige effekter. Uorganisk arsen findes primært i ris, hvorimod det arsen der findes i fisk og fiskerivarer primært er organisk og dermed ikke udgør et problem.

Sundhedsskadelige effekter

Uorganisk arsen er kræftfremkaldende i hud, lunger, nyrer og blære. Akut arsen forgiftning giver opkast, smerter i spiserør og mave samt en blodig diarre. Organisk arsen er ikke sundhedsmæssigt problematisk.

Risikovurderinger

Der har tidligere været fastsat et provisorisk ugentligt indtag (PTWI) på 15 mikrogram/kg kropsvægt af JECFA. I 2009 vurderede EFSA dog, at der er sundhedsskadelige effekter ved indtag under dette niveau, hvorfor de annullerede TDI og ikke kom med en ny. EFSA har i 2024 skærpet vurderingen af uorganisk arsen yderligere.

Inorganic arsenic in food – health concerns confirmed (EFSA)

Grænseværdier

Der er grænseværdier for uorganisk arsen i ris og risprodukter i kontaminantforordningen. For produkter uden grænseværdier ses på det normale indhold af kontaminanten i fødevaren samt indtaget af den pågældende fødevare. Der sammenholdes med de sundhedsskadelige effekter af kontaminanten.

I pesticidforordningen hører ‘boghvede og andre pseudokorn’ under kategorien korn. Derfor gælder grænseværdien for fx cadmium I korn også for quinoa. Grænseværdierne for metaller i korn omfatter også quinoa.

Tilgå Kontaminantforordningen for grænseværdier for uorganisk arsen i ris og risprodukter

Find grænse værdierne i pesticidforordningen her under lovstofsiden om pesticidrester i fødevarer

Hygiejneforordning for arsen i collagen

Specifikationer for arsen i tilsætningsstoffer i forordning om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer

Aromaforordningenen for grænseværdi for arsen i røgaromaer

Novel food forordning 2017/2470 fastsætter grænseværdier for bl.a. arsen i novel food produkter.

GMP

Der er et diskussionspapir om diskussionspapir om uorganisk arsen: 

Codex alimentarius  (cac/rcp 77-2017) code of practice for the prevention and reduction of arsenic contamination in rice (pdf)

Råvarer

Arsen findes vidt udbredt i jord og grundvand. Arsen kan findes som uorganisk arsen eller organisk. Det er den uorganiske form som giver sundhedsmæssige effekter. Uorganisk arsen findes primært i ris, hvorimod det arsen der findes i fisk og fiskerivarer primært er organisk og dermed ikke udgør et problem. 

Svampe: violet ametysthat (laccaria ametystina)

Fingertang kan have højt indhold af uorganisk arsen.

Forarbejdede varer

Riskiks og risdrik

Prøvetagning

Prøvetagning skal ske i henhold til forordning om prøveudtagnings- og analysemetoder til kontrol af indholdet af sporstoffer og procesforureninger i fødevarer og ændringer hertil

Henstilling om overvågning af arsen i fødevarer opfordrer medlemslandene til at indsamle data for indhold af uorganisk arsen i fødevarer