Fluor - fluorid

Uorganiske miljøforureninger

Fluor er et grundstof. På opløst form kaldes det fluorid. Fluor findes i jord, luft og grundvand. Meget fluor er bundet til metaller i bjergarter

Sundhedsskadelige effekter

Fluorid er ikke essentielt. Tænders eksponering til fluorid øger emaljens indhold af fluorohydroxyapatit, som er mere syrebestandigt end hydroxyapatite og derfor danner mindre caries.

Fluorid i drikkevand (væsentligt) højere end 1 mg/liter har givet dental fluorosis (hvide pletter på tænderne). Kronisk indtag af fluorid højere end 10-25 mg/dag har givet skeletal fluorosis.

Dødelige doser er 5-10 g for voksne og 500 mg for små børn.

Risikovurderinger

EFSA har i 2013 fastsat en AI (Adequate Intake) af fluorid fra alle kilder (inkl. fx tandpasta) til 0,05 mg/kg kropsvægt pr. dag for både børn og voksne inkl. Gravide og ammende. For gravide og ammende gælder AI for kropsvægten inden graviditet og amning.

Grænseværdier

Der er en grænseværdi på 1,5 mg/liter for fluorid i drikkevand (se Miljøstyrelsens drikkevandsbekendtgørelse).

I naturligt mineralvand er grænseværdien på 5 mg/liter. Naturligt mineralvand med en fluorkoncentration på over 1,5 mg/l skal mærkes med følgende angivelse: »Indeholder over 1,5 mg/l fluor – bør ikke regelmæssigt indtages af spædbørn og børn under 7 år«. (se Bekendtgørelse om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand).

Råvarer

De største kilder til indtag af fluoride er vand og drikkevarer, som er rekonstituerede med fluortilsat vand, the, marine fisk samt fluoreret salt.

Fluorid findes i drikkevand. Indholdet i overfladevand er typisk under 0,5 mg/liter mens grundvand har højere indhold ligger mellem 0,1-6,0 mg/liter.

Fluorid findes i højere niveauer i naturligt mineralvand – se under grænseværdier.

Theblade kan have et ret højt indhold af fluorid, hvis de er dyrket i jord med højt indhold. Det kan fx være fra Kenya, Indien eller Kina. Sort the fra modne theblade samt grøn the fra unge theblade har højst indhold. Der er fundet indhold på op til 4 mg/kg i drikkeklar the som er fremstillet af vand uden indhold af fluorid.

Fisk kan indeholde op til 5 mg/kg af fluorid.

Forarbejdede varer

Indhold i forarbejdede fødevarer vil primært stamme fra tilsat drikkevand med indhold af flourid.