Tin fra tindåser

Tungmetaller Uorganiske miljøforureninger

Tin er et metal, som særligt tidligere har været anvendt i dåser til fødevarer. Konservesdåser kan være fremstillet af hvidblik som indeholder tin. Tinklorid er et tilsætningsstof (E512), der kan anvendes i mængder op til 25 mg/kg som antioxidationsmiddel til asparges ifølge tilsætningsstofforordningen.

Tilgå EU’s hjemmeside for mere info om tin.

Læs mere om organotin på EU's hjemmeside.

Sundhedsskadelige effekter

Indtag af tin giver diarre og opkast. Effekter afhænger af koncentrationen af tin i fødevaren mere end af indtaget per kilogram kropsvægt.

Risikovurderinger

JECFA har fastsat et tolerabelt ugentligt indtag for tin på 14 mg/kg kropsvægt pr uge.  JECFA vurderede, at koncentrationer på 150 mg/kg i drikkevarer på dåse og 250 mg/kg i fødevarer på dåse kan give akutte effekter.

Grænseværdier

Der er grænseværdier for tin i EU kontaminantforordning  (om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer) og tilhørende prøvetagningsregler i forordning om prøveudtagnings- og analysemetoder til kontrol af indholdet af sporstoffer og procesforureninger.

Tilgå kontaminantforordningen for grænseværdien for tin

Tilgå prøveudtagningsreglerne for sporstoffer og procesforureninger

GMP

Codex Alimentarius har lavet en code of practice til forebyggelse og reduktion af uorganisk tin forurening i dåsemad (CAC/RCP 60-2005):

Code of practice for the prevention and reduction of inorganic tin contamination in canned foods (CAC/RCP 60-2005) (eng pdf)

Procesforhold

  • Oxygen i dåsen accelererer migrationen.
  • Høje temperaturer kan øge migrationen.
  • Dåserne bør hurtig afkøles til 35-40 grader.
  • Holdbarheden (opbevaringstiden på dåse) har betydning for migrationen af tin. Headspace (luften over fødevaren) skal minimeres
  • Lukning af dåsen under vakuum kan minimere iltindholdet og dermed tinmigrationen

Lagring

  • For hver 10 graders stigning i lagertemperatur vil migrationshastigheden fordobles. Lave lagertemperaturer er derfor at foretrække.

Materialevalg

Specifikationer bør overholdes. Der findes standarder som fx ASTM og ISO

Råvarer

Specielt frugter og grøntsager har meget varierende kemiske egenskaber afhængig af sort, modning, vækststed og vækstbetingelser, hvorfor surhedsgraden (pH) og hermed aggressiviteten over for tin kan variere.

Forarbejdede varer

  • pH har stor betydning for migrationen af tin (lav pH giver høj migration). Specielt eddikesyre er aggressivt over for tin.
  • Nitrat øger migrationen af tin – selv i lave koncentrationer.
  • Indholdet af tin i fast og flydende fase af fødevarer fra samme dåse (fx ananas skiver og ananas juice) kan være meget forskelligt.
  • Tin i ananas på dåse og dårlig kvalitet af tindåser kan være et problem