Zink

Tungmetaller Uorganiske miljøforureninger

Zink er et essentielt sporstof for mennesker, hvor det indgår som component i mange enzymer og proteiner.

Gode kilder til zink er rødt kød, fuldkornshvede og andre fuldkornsprodukter, og rosiner. Den mest almindelige anvendelse af zink til fødevarekontakt er galvaniseret jern.

Sundhedsskadelige effekter

Zink betragtes ikke som genotoksisk og giver i sig selv ikke anledning til sundhedsskadelige virkninger i forsøgsdyr i selv ret høje doser.

Påvirkningen af biotilgængeligheden af andre mineraler, specielt kobber, betragtes som den mest sandsynlige uønskede virkning ved de doser mennesker indtager via fødevarer.

Risikovurderinger

EFSA har fastsat et øvre tolerabelt indtag af zink på 25 mg/dag for voksne. Under hensyntagen til lavere kropsvægt svarer det til 7 mg/dag for små børn.

Grænseværdier

Der er ingen grænseværdier for zink i fødevarer. 

Råvarer

Rødt kød, fuldkornshvede og andre fuldkornsprodukter, og rosiner.

Forarbejdede varer

Ost.