Kobber

Tungmetaller Uorganiske miljøforureninger

Kobber er et essentielt sporstof for mennesker, hvor det indgår som komponent i mange enzymer og proteiner. De største kilder til kobber i fødevarer er indmad, skaldyr, nødder, frø og fuldkornsprodukter. 

Sundhedsskadelige effekter

Den kritiske effekt ved for højt kobberindtag er for voksne leverskader, der antages at være induceret af oxidative skader.

Risikovurderinger

EFSA har i 2008 bekræftet en ADI for kobberholdige pesticider på 0,15 mg kobber/kg kropsvægt. Det EFSA panel, der beskæftiger sig med ernæring, har en fastsat en anden og lavere øvre tolerabel grænse, men DTU Fødevareinstituttet anser den fastsatte ADI på 0,15 mg/kg kropsvægt som bedre videnskabeligt funderet, og tager derfor udgangspunkt i denne ved risikovurderinger, der omhandler indtag af kobber.

Grænseværdier

Der fastsat grænseværdier for kobber via pesticidreglerne i forordning om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer. Disse grænseværdier findes på findes via:

EU kommissionens pesticiddatabase for Kobber 

EFSA har foreslået nye grænseværdier for kobber i animalske produkter. Disse grænseværdier er endnu ikke diskuteret i EU og derfor ikke implementeret endnu. For lever i kalv og får foreslår EFSA dog en væsentlig forøgelse af grænseværdierne, da de nuværende grænseværdier ikke tager højde for dyrenes fysiologiske behov for kobber:

EFSA's risikovurdering af kobberforbindelser

Råvarer

Indmad, skaldyr, nødder, frø og fuldkornsprodukter.

Forarbejdede varer

Visse fødevarer er traditionelt produceret i udstyr fremstillet af kobber. Det kan fx være øl, ost eller drageret slik.