Cadmium

Tungmetaller Uorganiske miljøforureninger

Cadmium er et metal, som naturligt akkumuleres i visse typer af fødevarer som fx kakaobønner, solsikkekerner, visse svampe mm. Cadmium kan være tilført jorden via kunstgødning. Indtag af cadmium kommer primært fra korn og grøntsager.

Cadmium indgår i Fødevarestyrelsens overvågning af kemiske forureninger.

Se EU’s hjemmeside for mere info om cadmium

Sundhedsskadelige effekter

Cadmium ophobes i nyrerne og kan give nyreskader.

Risikovurderinger

EFSA har fastsat et provisorisk tolerabelt ugentligt indtag (PTWI) på 2,5 mikrogram/kg kropsvægt/uge .

GMP

EU opfordrer medlemslandene til i samarbejde med erhvervet at arbejde for reduktion af cadmium i fødevarerne.

Gå til henstilling om reduktion af forekomsten af cadmium

Cadmium kan være tilført jorden via fosfatholdig kunstgødning, hvorfor dette kan være kilden til en særlig forurening.

Der er stort sortsvariation i akkumulering af cadmium fra jorden.

Grænseværdier

Der er grænseværdier i kontaminantforordningen og ændringer hertil for bly, cadmium, kviksølv og tin:

Tilgå EU forordning om maksimalgrænseværdier for bestemte forurenende s​​toffer i fødevarer via lovstofsiden

For cadmium er der grænseværdier for toskallede bløddyr – altså muslinger – og derfor ingen grænseværdier for fx konk havsnegle.

For forarbejdede og sammensatte produkter anvendes artikel 2 i kontaminantforordningen

For dyr som har græsset på forurenet område, kan bekendtgørelse nr. 1 af lov om hold af dyr af 06/01/2022 § 30a være hjemmel til sanktionering

Hygiejneforordning for cadmium i collagen

Specifikationer for cadmium i tilsætningsstoffer i forordning om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer

Aromaforordningenen for grænseværdi for cadmium i røgaromaer

Novel food forordningen fastsætter grænseværdier for bl.a. cadmium i novel food produkter

For produkter uden grænseværdier ses på det normale indhold af kontaminanten i fødevaren samt indtaget af den pågældende fødevare. Der sammenholdes med tolerabelt indtag for kontaminanten.

Bemærk at ingefær jf. pesticidreglerne defineres som en grøntsag.

Råvarer

Højst indhold af cadmium findes i indmad (nyrer) og muslinger samt i produkter som solsikkefrø, hørfrø, birkes og kakaobønner.

Forarbejdede varer

  • Cadmium akkumuleres af visse afgrøder og findes derfor i bl.a. rodfrugter i hele rodfrugten, og kan derfor ikke fjernes ved vask eller skrælning.
  • Cadmium i zinksulfat anvendt som kosttilskud og foder.
  • Cadmium i visse kosttilskud.

Prøvetagning

Prøvetagning bør ske i henhold til forordning om prøveudtagnings- og analysemetoder til kontrol af indholdet af sporstoffer og procesforureninger i fødevarer og ændringer hertil